Kint­te­rön ter­veys­met­säs­tä hy­vin­voin­tia asuk­kai­den ar­keen - Lahti

Kint­te­rön ter­veys­met­säs­tä hy­vin­voin­tia asuk­kai­den ar­keen

Metsien terveysvaikutuksista etenkin kaupunkialueiden asukkaille saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Samaan aikaan kaupungistuminen kiihtyy ja metsäalueita jää väistämättä rakentamisen alle. Lahdessa kaupunkimetsiä vielä onneksi on, mutta niiden potentiaalia psyykkisten sairauksien ennaltaehkäisijänä ja näin ollen hyvinvoinnin ylläpitäjänä ei ole vielä kunnolla otettu käyttöön.

Talvinen metsä

Terveysmetsään stressitasoja laskemaan

Päijät-Hämeen keskussairaalan kainaloon on jo tovi toivottu terveysmetsää, joka tarjoaisi virkistyspaikan niin sairaalan asiakkaille kuin henkilökunnallekin ja olisi asukkaiden vapaasti käytettävissä.

Keskussairaalan viereisellä Kintterön metsäalueella on valtava potentiaali terveysmetsäksi sijaintinsa vuoksi. Alueen polkurakenteet ovat tällä hetkellä kuitenkin keskittyneet enemmän liikuntaharrastamiseen.

Liikuntareittien rinnalle kaivataan aluetta, jonka varrella voisi vain rauhoittua ilman sen suurempaa urheilusuoritusta. Vaikka luonto liikuttaa ja tuo jo sitä kautta hyvinvointia, toimii se stressitason lievittäjänä ihan ilman liikuntasuoritustakin. Joskus voi olla paikallaan vain kuljeskella luonnossa ja keskittyä ympäröivään maisemaan tai vaikkapa ääniin.

Kintterön metsä aiotaan muuttaa terveysmetsäksi GoGreenRoutes-hankkeen puitteissa ja nyt tätä varten on perustettu uusi asiantuntijatyöryhmä.

Mikä tekee metsästä terveysmetsän?

Lähes jokainen metsä voi toimia terveysmetsänä, mutta tutkimuksista on saatu viitettä tietyntyyppisten metsien laatutekijöiden edesauttavan esimerkiksi ihmisen elpymisen kokemusta. Metsässä tulee olla tarpeeksi metsän tuntua, vaihtelevia elementtejä sekä sen puuston tulee mieluiten olla iäkästä. Myös lajirikkaus ja metsän luonnonmukaisuus tai ainakin sen tuntu, ovat ominaisuuksia, jotka edesauttavat elpymisen kokemusta.

Kintterön metsä on kokonaisuutena hyvinkin monipuolinen ja laaja. Alueella on pienimuotoisia iäkkäitä metsäsaarekkeita mutta merkittäviltä osin sen puusto on kuitenkin vielä varsin nuorta. Suuri osa metsää on hiljattain suojeltu, joten metsän vanhetessa ja monimuotoisuusarvojen karttuessa lisääntyy sen potentiaali myös ihmisten terveysvaikutuksien lisääjänä. Jo nyt metsän sisällä lymyävä suolampi ja sitä reunustava korkea harju luovat metsän sisälle upean ja turvallisen pienen keitaan. Paikalle menee tällä hetkellä kuitenkin vain polku, jonka märkä turvepohja rikkoutuu muutamastakin kävelijästä.

Hankkeessa alueelle rakennetaan pitkospuut, joiden avulla kulkija ohjataan hyvinvointia lisäävien kohteiden luokse ja suojellaan samalla alueen osittain herkkääkin luontoa kulumiselta. Lisäksi reitin varrella sijaitsevan supan laelle tehdään monikäyttöinen näköalatasanne, jonka toivotaan olevan leikin ja inspiraation kohde etenkin lapsille. Alueelle tulee myös eväspaikka pienellä sateensuojalla. Metsässä kiemurteleva, paikoin haastavakulkuinenkin polku yhdistyy Likolampea kiertävään esteettömään reittiin. Yhdessä kokonaisuus luo monipuolisen hyvinvointia tukevan keitaan.

GoGreenRoutes-hanke

Lahdessa on toteutettu vuoden ajan EU Horisontti 2020 rahoitteista GoGreenRoutes-hanketta. Laajaa, neljänkymmenen eri organisaation hanketta, koordinoidaan Irlannista Maynooth yliopistosta. Tavoitteena on tuoda kokonaisvaltaista, niin sanottua 360° terveyttä erilaisten kestävien luontopohjaisten ratkaisujen avulla kaupunkilaisille.

Projektissa on kuusi kehittäjäkaupunkia, joissa ratkaisuja kokeillaan ensin käytäntöön ja joista opittua muut kaupungit ja maat voivat sen jälkeen hyödyntää. Lahti on yksi kuudesta kehittäjäkaupungista ja hanketta toteutetaan yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen luontoteema tukee myös Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuotta.

Asiantuntijatyöryhmä terveysmetsäkonseptin toteuttamiseen

Kutsuimme terveysmetsän ensimmäiseen, lokakuun 28 päivänä pidettyyn työpajaan laajasti eri tahojen edustajia. Työpajassa esiteltiin terveysmetsän konsepti ja keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista. Lopuksi perustettiin asiantuntijatyöryhmä heistä, jotka kokivat haluavansa olla mukana terveysmetsän toteuttamisessa. Yhteensä 33 asiantuntijaa jatkaa terveysmetsäkonseptin viemistä käytäntöön. He edustavat seuraavia tahoja: sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnat, aluesuunnittelu, Helsingin yliopisto ja LAB ammattikorkeakoulu, Luontoyrittäjät, lasten varhaiskasvatus ja opetus, erilaiset järjestöt ja alueen asukkaat.

Työpajassa suunniteltiin terveysmetsään toteutettavia osallistavia kokeiluja ja uusien rakenteiden testauksia, ja ideointia jatkettiin pari viikkoa sitten terveysmetsässä retkeillen. Esiin nousi paljon hyviä huomioita siitä, miten terveysmetsän polkua voisi kehittää entisestään ja mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Pohdimme muun muassa metsän saavutettavuutta ja erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevia rakenteita.

Retken lopuksi meillä oli tilaisuus tutustua Likolampea ympäröiviin Lahden taiteilijaseuran luomiin veistoksiin. Erityistä ihastusta synnytti vanha ”Aarrepuu” ja sen uusi asukas. Teoksen ovat aloittaneet Minna Alanko, Nelli Penna ja Kirsi Karppinen. Ohikulkijat voivat jatkaa teosta viemällä puun koloihin viestejä tai esineitä ja tutkia mitä sieltä kulloinkin löytyy muiden tuomana. Näin joulun alla Aarrepuuhun oli löytänyt tonttu, joka oli asettunut taloksi.

Asiantuntijatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ensi vuoden puolella, jolloin pohditaan muun muassa sitä, miten metsä voisi toimia parhaiten sairaalan henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäjänä ja sairaanhoidon asiakastyössä. Asiantuntijatyöryhmä tulee olemaan luonnollisena linkkinä vastikään aloitetun Luontoaskel terveyteen 10-vuotisen ohjelman yhtenä sidosryhmätasona. Näin työryhmällä on mahdollisuus jatkaa toimintaansa vielä nelivuotisen GoGreenRoutes-hankkeen päätyttyäkin.

EU Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.
(The European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869764)

Jenni Simkin
Jenni Simkin työskentelee projektipäällikkönä GoGreenRoutes-hankkeessa.