Kestävä kehitys osana sisustusarkkitehtuuria - Lahti

Kestävä kehitys osana sisustusarkkitehtuuria

Sisustussuunnittelu saatetaan nähdä hyvin pinnallisena työnä materiaalien, värien ja tilojen toimivuuden suunnitteluna. Sisustusarkkitehdin työ on kuitenkin paljon laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuin monesti mielletään. Kestävä kehityksen lähtökohtien huomioiminen tilasuunnittelussa on välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa.

MatkakeskusSuunnittelulle tärkeitä lähtökohtia ovat käyttäjälähtöisyys ja toiminnallisuus sekä niiden yhteensovittaminen ennen ulkoista lopputulosta. Mutta onko tilasuunnittelulla mahdollista vaikuttaa hiilijalanjälkeen tai kasvihuonepäästöjen pienentämiseen? Onko hiilineutraalius mahdollista saavuttaa myös tilasuunnittelussa?

Rakentamisen hiilijalanjälki

Rakentamisen energiankulutus maamme kokonaisenergiankäytöstä on vajaa puolet. Rakentamisessa otetaankin enenevissä määrin huomioon rakennuksen ekologisuus ja hiilijalanjälki jo suunnitteluvaiheessa. Rakennus tulee nähdä kokonaisuutena sisätiloineen, ja tilasuunnittelun tulisi myös olla tiiviisti osana jo alkuvaiheen suunnittelua mm. laskettaessa rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Enää korkeasta suunnittelun laadusta ei pitäisi kertoa viimeisintä huutoa oleva italialainen design tai trendikkäin keittiömallisto. Tilasuunnittelun lähtökohta tulee muuttumaan lähivuosina. Taitava ammattilainen osaa edelleen toteuttaa myös esteettiset ja toiminnalliset toiveet, mutta suunnittelu tulevaisuudessa on kokonaisvaltaisempaa, niin käyttäjän kuin ympäristön näkökulmasta.

Kestävä ja ekologinen tilasuunnittelu käytännössä

Kiertotalousajattelu antaa paljon näkökulmia myös tilasuunnitteluun. Kuten rakennuksien arkkitehtisuunnittelussa, myös sisätilasuunnittelussa tilat tulee jo lähtökohtaisesti nähdä vuosikymmenien päähän ja tähdätä pitkäikäisyyteen ja kestävyyteen sekä huomioida mitä mm. materiaaleille tapahtuu niiden tullessa tiensä päähän.

Hyvällä tilasuunnittelulla voidaan optimoida tilankäytön tehokkuus, joka on suoraan yhteydessä mm. tarvittavaan lämmitysenergiaan. Lämpö saadaan osaavalla suunnittelulla pysymään halutuissa tiloissa ja sitä on mahdollista vastaavasti vähentää vaikkapa nukkumatiloista tai vaatehuoneesta. Rakennuksen energiatehokkuuden kannalta valaistuksen tarpeeseen voidaan vaikuttaa jo ennen varsinaista valaistussuunnittelua esimerkiksi tilojen avautuvuudella, jaotuksella ja materiaaleilla.

Vähemmän voi olla enemmän, myös tiloissa

Tarvitaanko joka asunnossa omaa saunaa tai toimistorakennuksissa joka yritykselle oma keittiö? Kuinka moni tila seisoo lämmitettynä ja käyttämättömänä suuren osan ajasta? Mitä kaikkea olisi mahdollista olla yhteiskäytössä? Voisivatko yhteiset tilat kannustaa yhteisöllisempään elämään? Niissä onnistuisivat vaikka yhteiskokkaaminen, elokuvailta tai etätyö.

Viljelymahdollisuuksien lisääminen sisä- ja ulkotiloissa toisi viihtyisyyttä monen asuinympäristöön puhumattakaan luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä pihoilla. Helppo ja toimiva kierrätys tulisi mahdollistaa jo sisätilojen suunnitteluvaiheessa toimivien lajittelumahdollisuuksien avulla. Kuinka paljon vanhaa pystyttäisiin korjaamaan ja kierrättämään uudelleen?

Tarvittavan neitseellisen materiaalin tulisi tulla mahdollisimman läheltä. Suomessa etenkin puu hiiltä sitovana materiaalina on kasvattanut suosiotaan. Monia julkisia rakennushankkeita on viime vuosina toteutettu esimerkiksi hirrestä tai CLT:stä. Puurakentamisen suosio laajentunee entisestään lähivuosina ja tämä tullee näkymään myös sisustusratkaisuissa.

Suunnittelijan vastuu on suunnitella tiloja ja tuotteita, jotka kestävät aikaa ja katsetta, niin materiaalivalintojen kuin huollettavuuden näkökulmasta. Elinkaariajattelua voidaan laajentaa myös tilasuunnitteluun ja sen sisältämiin hankintoihin elinkaaripalveluiden avulla. Sekä uudisrakentamisessa että saneerauksissa on mahdollista vähentää rakennusjätteen määrää valitsemalla lähtökohtaisesti sellaisia ratkaisuja, joissa tilan täysi purkaminen ei ole tarpeen, vaan riittää että yksittäisiä osia on mahdollista huoltaa ja päivittää. Tulevaisuudessa mittavat keittiö- tai kylpyhuoneremontit eivät ole tarpeen yhtä usein, kun materiaalivalinnat ja tilat suunnitellaan jo lähtökohtaisesti pitkäikäisiksi.

Suunnittelijoina olemme osana luomassa tulevaisuuden koteja, toimistoja, kouluja ja sairaaloita. Tarvitsemme kuitenkin kaikkien eri alojen asiantuntijoiden apua. Kestävä elämäntapa on mahdollista yhteistyössä, kun kaikilla on siihen tahtoa ja sydän mukana.

Instagram: ecodesignmillakoivisto

Milla Koivisto
Milla Koivisto
Milla Koivisto opiskelee toista vuotta sisustusarkkitehtuuria ja kalustemuotoilua LAB ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Ympäristöasiat, ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja luonto ovat hänelle erityisen tärkeitä asioita. Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat hänelle tärkeä lähtökohta suunnittelussa.