Innovatiivista ilmastoasiantuntemusta ravintoloille - Lahti

Innovatiivista ilmastoasiantuntemusta ravintoloille

Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden yhteistyökumppanit hakivat alkuvuodesta luovia ratkaisuja erilaisiin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Hämeen kauppakamarin haasteessa etsittiin digitaalista ratkaisua yrityksen toimitusketjun materiaalivirtojen optimointiin. Me UseLess Companylla vastasimme tähän kutsuun yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Restelin kanssa.

TOIVO tarjoaa eväät ravintolan ilmastovaikutusten ymmärtämiseen

Innovaatioprojektimme päätarkoituksena on luoda ja kehittää digitaalinen palvelu, TOIVO nimeltään, joka toimii ravintolan omana ilmastoasiantuntijana.

Pyrkimyksenämme on rakentaa kokonaisvaltainen palvelukonsepti, jonka avulla ravintolat voivat

· Laskea tai arvioida hiilijalanjälkensä sekä seurata sen kehittymistä

· Ymmärtää syvällisemmin oman toimintansa ilmastovaikutuksia

· Tunnistaa tehokkaimmat keinot ilmastovaikutusten vähentämiseen

· Syventää omaa ymmärrystään asiakaskuntansa arvostamista ilmastotoimista

· Kartoittaa henkilökuntansa ilmastoasenteita ja kouluttaa heitä ilmastoasioissa

Tavoitteenamme on, että TOIVO-palvelun tarjoaman datan avulla ravintolat pystyvät samanaikaisesti sekä suunnittelemaan että toteuttamaan omia vastuullisuustoimenpiteitään ja lisäämään asiakastyytyväisyyttään. Iso osa ravintoloiden hiilijalanjäljestä muodostuu tyypillisesti hankinnoista, minkä vuoksi materiaalivirtojen optimoinnilla voidaan samanaikaisesti saavuttaa taloudellisia säästöjä ja kutistaa ravintolan hiilijalanjälkeä.

TOIVO tarjoaa ravintolalle työkalut ravintolatoiminnan päästölähteiden ymmärtämiseen, analysointiin ja vähentämiseen. Tavoitteena on, että otettuaan ohjelman käyttöön ravintola kykenee selkeän digitaalisen mallinnuksen avulla ymmärtämään oman toimintansa ilmastovaikutukset ja löytämään keinot näiden vaikutusten pienentämiseen.

Toivoa koronan kurittamalle alalle

Jokainen meistä tietää, että koronarajoitukset ovat osuneet erityisen kipeästi ravintolasektoriin heikentäen toimialan jo entuudestaan matalaa kannattavuutta. Monessa ravintolassa on säästöt syöty ja velkaa otettu. Tämän vuoksi useassa ravintolassa saattaa olla tilanne, jossa ilmastotoimiin ei ole investoida euroja vaikka tahtoa löytyisikin.

Siksi olemme kehittäneet TOIVOsta kevyemmän palvelumallin, joka kulkee työnimellä MiNi TOIVO. Kyseinen taso toimii niin sanottuna entry-level-palveluna, joka ei sisällä vielä ravintolalle räätälöityä hiilijalanjälkilaskentaa, mutta jonka avulla ravintola voi silti saada jo paljon hyödyllistä tietoa oman alansa tyypillisistä ilmastovaikutuksista ja päästöjä pienentävistä ilmastotoimista sekä lisätä ymmärrystään omien asiakkaidensa ilmastotoiveista. Tilanteen kohentuessa ravintola voi helposti hypätä seuraavalle palvelutasolle ja ottaa käyttöönsä myös ravintolan todellisia ilmastovaikutuksia kuvaavan osion, jossa keskitytään materiaalivirtojen optimointiin ja muiden ilmastovaikutusten minimointiin räätälöidymmin.

TOIVOa pilotoidaan Ravintola Lastussa

Elämme jännittäviä aikoja, sillä tällä hetkellä on käynnissä innovaatioprojektimme pilotti Restelin omistamassa Ravintola Lastussa, joka sijaitsee Lahden Sibeliustalossa. Tämä projektivaihe luonnollisesti sisältää runsaasti ideoiden testausta ja kokeilua sekä palautteen keräämistä, jotta voimme rakentaa TOIVOsta entistä ehomman ja paremmin ravintoloiden tarpeisiin vastaavan palvelun, jolla on aidosti vaikutusta.

Me UseLessilla olemme todella innoissamme tästä projektista ja myös erittäin kiitollisia siitä, että saamme toteuttaa sen yhteistyössä Restel-ravintoloiden kanssa. Yhdessä meissä on voimaa!

Haemme vielä projektin loppumetreille muutamaa yhteistyökumppania osallistumaan TOIVO-pilottiin. Jos olet siis ravintola-alan toimija ja kaipaat ilmaista sparrausta ilmastoasioissa, lue lisää TOIVOsta nettisivuiltamme ja ota yhteyttä!

Pidemmittä puheitta ryhdymme toivosta toimeen ja toivotamme hyvää huomenta!

Mervi Teerikangas-Järvi
Mervi Teerikangas-Järvi on analyytikko ja business developer UseLess Companylla. Hän on hiilijalanjälkilaskennan asiantuntija sekä liiketoimintamuotoilun, markkinoinnin ja projektinhallinnan moniosaaja.