Iloa liikunnasta luontoillen - Lahti

Iloa liikunnasta luontoillen

Mitä sanoisit harrastuksesta, jota voisit tehdä halutessasi yksin tai yhdessä? Se olisi helposti saatavilla ja maksuton. Lisäksi sen terveysvaikutukset ovat laajasti tutkitut ja todistetut.

Kesäinen järvimaisema, sininen taivas ja poutapilvetLuonnossa liikkumisen terveydellisiä hyötyjä yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on tutkittu runsaasti viimeisen 20 vuoden aikana. Tuloksilla on kiistatta yksi yhtenäinen viesti: luonnossa liikkumisella ja oleilulla nähdään vahvaa yhteyttä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin lisääntymiseen kaikissa ikäryhmissä. Mutta millaista roolia ulkoilu ja ennen kaikkea luonnossa liikkuminen ja oleskelu saavat, kun puhutaan harrastuksista?

”Harrastan luonnossa liikkumista ja oleilua eli luontoilua”

Usein kun kysytään liikuntaharrastuksia, mieleen juolahtavat ensimmäisinä erilaiset seuroissa ja palvelun tarjoajien parissa toteutettavat lajit kuten jalkapallo, vesijumppa, baletti jne. Luonnossa liikkuminen ja oleskelu saatetaan mieltää varsinaisia luontolajeja (esim. kiipeily, maastopyöräily, frisbeegolf) lukuun ottamatta sellaiseksi arkiliikunnaksi, jota ei aivan mielletä harrastukseksi. Mutta mitä jos puhuttaisiinkin luontoilusta, matalan kynnyksen harrastuksesta, jossa liikuttaisiin ja oleiltaisiin luonnossa ilman mitään erityisiä aktiviteetteja tai välineistöjä?

Luontoilun varsinainen rooli harrastuksena räjähti mielestäni arvoonsa juuri pandemian kokoontumisrajoitusten aikana. Ehkä suurin muutos ajatustasolla luonnossa liikkumiseen näkyy ymmärryksessä, jossa ulkoilu ei vaadikaan välineitä ja vempeleitä ollakseen mielekästä. Eikä siihen tarvitse varata useita tunteja aikaa kerrallaan. Näitä muutoksia puoltaa esimerkiksi luonnon virkistyskäyttöä kartoittava tutkimus viimeisimmässä otannassaan.

Saavuta luontoliikunta luontosuhteella

Suurimmat luontoilun nousut näkyvät välineettömässä ulkoilussa, lasten kanssa liikkumisessa sekä luonnon tarkkailussa ja ihailussa. Luonto itsenään tarjoaa liikkujalle lukemattomia liikkumismahdollisuuksia erilaisilla alustoilla, korkeuseroilla ja luonnon elementeillä. Parhaiten meille luonnon monimuotoisuutta ja sen hyödyntämistä opettavat lapset: He näkevät usein luonnon leikkipuistona, jossa leikin ja liikunnan mahdollisuuksien rajana on vain mielikuvitus. Tästä syystä luonto on oivallinen ympäristö perheliikunnalle ja perheen yhteiselle virkistäytymiselle, jossa kaikki voivat oppia ja kokea uutta.

Luonto itsenään antaa vaatimuksen liikkua. Jotta voisit luontopolulla tai metsässä siirtyä paikasta toiseen on pääsääntöisesti hyödynnettävä siirtymiseen omaa kehoa jollakin tavalla, mahdollisesti myös omaa päätä jos vaikka pääset suunnistamaan. Tällöin voidaan myös ajatella, että luodessamme omaa luontosuhdetta edistämme myös todennäköisyyttä sille, että tulemme hyödyntämään luontoa liikkumisympäristönä entisestään. Tämä on mielestäni suuri ja merkittävä asia, mitä haluamme lapsillemme opettaa: kun lapsena luo suhteen luontoon ja sen erilaisiin ympäristöihin sekä elementteihin, tulee luonnosta luonnollinen ympäristö olla, toimia ja liikkua.

Jutta Hautamäki
Jutta Hautamäki
Jutta Hautamäki toimii Suomen urheiluopistolla Vierumäellä opettajana liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnoissa ja on erikoistunut liikunnan osaamisalaan terveysliikunnan ja lasten liikunnan näkökulmista. Hautamäki näkee luonnon oppimis- ja toimintaympäristönä, jossa pääsevät arvoonsa kiireettömyys, yksinkertaisuuden kauneus ja helppous. Hänelle itselleen luonto on aina ollut tärkeä paikka, jonne on voinut vain mennä, kun sitä on tarvinnut. Yhä edelleen syksyinen metsä ja sade on yksi hypnoottisimpia yhdistelmiä.