Hyvinvointi kuuluu kaikille - Lahti

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Omaa hyvinvointiaan on vaikea mitata, koska näemme ja koemme asiat eri tavoin. Hyvinvointiaan osaa arvostaa yleensä vasta sitten, kun sitä horjutetaan. Tällöin hyvinvoinnin sijaan puhutaan pahoinvoinnista. Panostamalla omaan hyvinvointiin pienillä teoilla jokapäiväisessä arjessa luodaan parempaa tulevaisuutta.

Nainen istuu kivellä järven rannalla urheiluvaatteissa

Viime vuosien jäljet

Kaksi edellistä vuotta ovat olleet hyvin poikkeuksellista aikaa. Erilaiset suositukset, rajoitukset ja suoranaiset kiellot ovat muokanneet ihmisten arkea ja työskentelymalleja merkittävästi. Olemme joutuneet omaksumaan uusia tapoja ja käytänteitä, joita on varmasti ollut vaikea käsitellä. Oma hyvinvointimme on ollut koetuksella monestakin eri näkökulmasta. Ihmiset ovat etätyösuositusten, karanteenien ja tilojen sulkemisen seurauksena eristäytyneet omiin oloihinsa, mikä on johtanut sosiaalisten kanssakäymisten selkeään vähentymiseen. Paikkojen ollessa kiinni, ihmisten liikkuminen on vähentynyt ja passiivisuus lisääntynyt. Itsensä johtamisen ja omaehtoisten valintojen merkitykset ovat kasvaneet, jotka osaltaan ovat aiheuttaneet lisää hankaluuksia. Nyt kun maailma on vihdoin avautunut suurelta osin rajoituksista, voimme palata (toivottavasti) niin sanottuun normaaliin arkeen ja elämään sekä keskittyä omaan hyvinvointiin. Ihmissuhteet, ruokavalio, mielenterveys, harrastukset, elämykset ja liikunta muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jotka vaikuttavat vahvasti ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Liikunta osaksi arkea

Hyvinvoinnistaan voi ja tulee pitää huolta kaikkina aikoina. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja jokaisen tulisi löytää omat keinonsa, joilla nauttia elämästä sekä voida hyvin. Liikunnalliset elämäntavat opitaan lähtökohtaisesti jo nuorena, mutta ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa. Omaan vahvan mielipiteen siitä, että jokaiselle löytyy mieluinen liikunnallinen harrastus. Maailma on täynnä erilaisia lajeja ja mahdollisuuksia. Erilaiset liikuntasuositukset ja -piirakat saattavat aiheuttaa ylimääräistä painetta liikunnan määrästä viikkotasolla, vaikka niiden tarkoitus on enemmänkin kannustaa ihmisiä liikkumaan monipuolisesti. Uudistettuun liikuntapyramidiin on lisätty hyötyliikunta ja arkiaktiivisuus olennaisena palasena, mikä on loistava ja samalla silmiä avaava uudistus. Liikkumisen suositukseen kirjattu ”kevyttä liikuskelua – mahdollisimman usein” antaa kaikille mahdollisuuden toteuttaa itseään. Tähän kategoriaan lasketaan kaikki arjen pienet ja suuret askareet, kuten ruohonleikkuu, haravointi, lumenluonti ja siivoaminen. Jokainen pieni valinta omassa arjessa luo kokonaisuuden, joka vähintään ylläpitää nykyistä fyysistä kuntoa ja parhaassa tapauksessa jopa kehittää sitä. Jokaisen tulisi olla itselleen armollisempi oman liikkumisen suhteen ja pyrkiä löytämään ne keinot, joilla omasta liikkumisestaan saa hyvän olon tunteen.

Tee omat valintasi

Mieti, millaisen viestin haluat välittää itsestäsi muille. En sano, että sinun tulisi miettiä muiden mielipidettä itsestäsi, vaan mitä haluat kertoa toiminnallasi muille. Tein yhden oman päätökseni tämän vuoden keväällä ja panostin omaan terveyteeni vaihtamalla autoilun työmatkapyöräilyyn. Tämä päätös on ollut yksi parhaimmistani, sillä se on lisännyt omaa hyvinvointiani monellakin tapaa. Päivittäin saatu liikunta-annos on lisääntynyt automaattisesti ja olen samalla kuunnellut äänikirjoja ja podcasteja, jotka ovat lisänneet samalla henkistä pääomaani. Kannustankin ihmisiä miettimään omaa arkeaan ja pohtimaan, millä pienillä teoilla pystyy lisäämään omaa hyvinvointiaan.

Teemu Aimia
Teemu Aimia
Kirjoittaja Teemu Aimia toimii Liikuntakeskus Pajulahdessa liikunnanohjaajana ja hanketyöntekijänä. Oma urheilutausta vaikuttaa omaan ajatusmaailmaan ja nykyinen kahden pienen lapsen arki on tuonut myös malttia ja taidon nauttia elämän pienistäkin asioista.