Hiilineutraali Lahti 2025 – kuinka saavuttaa hiilineutraalius 10 vuotta ennen muita? - Lahti

Hiilineutraali Lahti 2025 – kuinka saavuttaa hiilineutraalius 10 vuotta ennen muita?

Lahden hiilineutraaliustavoite häämöttää, ja vielä on matkaa taitettavana. Vastasimme kolmeen usein kysyttyyn kysymykseen Lahden hiilineutraaliustavoitteesta.

Aino Kulonen

Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta 2025. Se on paitsi kymmenen vuotta edellä kansallista tavoitetta, myös kansainvälisesti harvinaisen kunnianhimoinen tavoite. Edelläkävijyys vaatii rohkeutta, kokeilunhalua ja kykyä ratkaista haasteita muiden vielä miettiessä. Tiukka tavoite on edesauttanut Lahden brändiä yhtenä maailman johtavista ympäristökaupungeista.

Lahdella on viisi vuotta aikaa saavuttaa hiilineutraalius, ja matkaa tavoitteeseen on jäljellä runsaat 250 000 hiilidioksiditonnia (CO2e). On sopiva aika kysyä, onko tavoite edelleen realistinen. Hiilineutraalin Lahden tekijöinä vastasimme kolmeen usein kysyttyyn kysymykseen.

Riittävätkö jo suunnitellut toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi?

Tuskin sellaisenaan. Jotta onnistumme, on tärkeää mitata ja analysoida jokainen osa-alue sekä korjata kurssia tarvittaessa nopeasti. Lahden ilmastotiekarttaan on listattu yli sata ilmastotoimenpidettä, joissa edistymistä seurataan ja arvioidaan vuosittain. Tieto karttuu koko ajan.
Nyt on aika arvioida ja edistää toimenpiteitä, joiden vaikuttavuudesta tiedämme enemmän. Seurannan lisäksi Lahden tiekartassa korostuu ilmastotyön laaja-alaisuus. Yksittäisten isojen tekojen, kuten kivihiilestä luopumisen lisäksi ilmastotyötä tehdään kaikilla aloilla kunnallistekniikasta yleiskaavan suunnitteluun ja vihertoimeen.

Voiko Lahti saavuttaa tavoitteensa ilman kansallista ja kansainvälistä tukea ja toimenpiteitä?

Se on vaikeaa, koska kaupunki ei voi suoraan vaikuttaa kaikkiin alueellaan syntyviin päästöihin. Liikenne on tästä hyvä esimerkki. Suomen hallitus aikoo puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kansalliset toimenpiteet, kuten porkkanat tai päästörajoitukset, voivat merkittävästi tukea kaupungin omia ilmastotoimia, mikäli ne toteutuvat ajoissa.
Lahden rohkeus tarttua ilmastohaasteeseen ensimmäisten joukossa tarkoittaa sitä, että me toimimme, kun Suomen hallitus ja EU vasta miettivät, mitä pitäisi tehdä. Ilman valmiita ohjeita ja malleja on ratkaisuja keksittävä itse.

Esimerkiksi asukkaille suunnattu CitiCAP -päästökauppasovellus on aivan uusi pelinavaus ja kokeilu liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Sen avulla voidaan merkittävästi motivoida kaupunkilaisia kohti kestäviä liikkumisvalintoja.

Olemmeko aikataulussa?

Toistaiseksi kyllä, koska uskalsimme tehdä ajoissa isoja päätöksiä, kuten luopua kivihiilen käytöstä kaukolämmön tuotannossa. Olemme uskaltaneet myös ehdottaa toimenpiteitä, jotka voivat kohdata vastustusta, kuten uudistamaan keskustan liikennesuunnitelmaa. Jotta pysymme aikataulussa, kaupunki seuraa eri alojen vuosittaisia päästöjä ja toimenpiteiden edistymistä erilaisilla indikaattoreilla.

Lopulta sillä, saavutammeko tavoitteen 2024 vai 2027, on ilmastonmuutoksen kannalta vähemmän merkitystä kuin muutoksella, jonka Lahti on jo esimerkillään sysännyt liikkeelle. Lahden rohkea esimerkki on jo kannustanut lähialueiden kuntia sekä Suomen muita kaupunkeja tarttumaan härkää sarvista. Näiden toimien yhteisvaikutus on paljon suurempi kuin Lahden omien ilmastotoimenpiteiden yksinään.

 

Aino Kulonen
Aino Kulonen
Aino Kulonen on ilmastotyön tekijä ja Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori.