Energiaremontit voivat maksaa itsensä takaisin nopeastikin - Lahti

Energiaremontit voivat maksaa itsensä takaisin nopeastikin

Lahdessa tehdyillä energiaremonteilla on säästetty kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Energiansäästö, kestävyyden edistäminen ja taloudelliset hyödyt ovat kaikki hyviä perusteita sille, miksi korjausrakentamisesta kannattaa todella kiinnostua.

Ilmastonmuutos on globaali haaste, jonka ratkaisuun meidän kaikkien on osallistuttava. Vanhojen rakennusten päivittäminen energiatehokkaammiksi ja kestävämmiksi on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä.

Lahdessa olemme toteuttaneet energiaremontteja, joiden tavoitteena on ollut kustannustehokkaasti alentaa olemassa olevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat olleet Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.

Energiaremontit voivat kuulostaa monimutkaisilta ja kalliilta toimenpiteiltä. Energiansäästö, kestävyyden edistäminen ja taloudelliset hyödyt ovat kuitenkin kaikki hyviä perusteita sille, miksi korjausrakentamisesta kannattaa todella kiinnostua.

Isännöitsijän aktiivisuus ja asenne voivat vaikuttaa merkittävästi rakennusten energiansäästöön, päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. He voivat ohjata ja vaikuttaa taloyhtiöiden päätöksiin korjausrakentamisen suhteen. Tietoisuuden lisääminen energiatehokkuuden ja kestävien ratkaisujen hyödyistä on tärkeää, jotta taloyhtiöt voivat tehdä viisaampia päätöksiä tulevaisuuden kannalta.

Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole vain ympäristöteko. Vaikka korjaustoimenpiteet voivat vaatia alkuinvestointeja, ne usein tuottavat selvää säästöä pitkällä aikavälillä. Korjausrakentamista kannattaa ajatella pitkän aikavälin investointina, joka parantaa asumisen laatua, alentaa kustannuksia ja parantaa kiinteistön arvoa.

Lahdessa tehdyillä energiaremonteilla on säästetty kymmeniä tuhansia euroja vuodessa

Kustannustehokkuus on tärkeä näkökulma korjausrakentamisessa. Monet isännöitsijät saattavat pohtia investointien takaisinmaksuaikaa.

Lahdessa tehtyjen remonttitoimenpiteiden tulokset ovat osoittaneet, että monien energiatehokkuutta parantavien korjaustoimenpiteiden takaisinmaksuaika voi olla kohtuullisen lyhyt. Esimerkiksi vedensäästöratkaisuissa takaisinmaksuaika voi olla noin viisi vuotta. Energiansäästön ansiosta energiakustannukset pienenevät, mikä voi kompensoida korjausrakentamisesta aiheutuvat investointikustannukset suhteellisen nopeasti.

Korjausrakentamiseen voi ryhtyä esimerkiksi älykkäällä lämmön säädöllä tai uudistamalla lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakuluissa, tarttua ylilämmityksen haasteisiin ja siirtyä käyttämään uusiutuvia energianlähteitä.

Kysy lisää korjausrakentamisesta asiantuntijoilta

Lahden energiatoimenpiteissä saadut tulokset on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Sieltä voi löytää yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisista korjaustoimenpiteistä, niiden energiansäästöstä ja päästövähennyksistä sekä kustannuksista. Nettisivuille on koottu luotettavia asiantuntijatahoja, jotka antavat mielellään lisäneuvontaa korjausrakentamisesta.

Taloyhtiöiden kannattaakin seurata omien korjaustoimiensa vaikutuksia, kuten energiakulutusta ja kustannuksia, jotta investointipäätöksiä voidaan tehdä entistä tietoisemmin tulevaisuudessa. Pienillä teoilla on suuri merkitys, ja korjausrakentaminen on yksi tapa tehdä osansa energiansäästön, kestävyyden ja taloudellisen hyödyn edistämiseksi kotisi ja ympäristön hyväksi.

Tutustu Lahden energiatoimenpiteiden tuloksiin Lahden kaupungin sivuilla: www.lahti.fi/energiaremontit

Blogi on julkaistu alunperin Hiilineurtaalisuomi -sivuilla 16.10.2023

Jenni Rahkonen
Jenni Rahkonen
Kiertotalousasiantuntija Jenni Rahkonen toimii ympäristökoordinaattorina Lahden kaupungilla.