Elintapamuutokset - veriarvojen seuraaminen Nightingale-mittauksella - Lahti

Elintapamuutokset – veriarvojen seuraaminen Nightingale-mittauksella

Planetaarisen terveyden kokeilijat saivat seurata terveydentilaansa modernia teknologiaa hyödyntävällä Nightingale-mittauksella. Havaintojen mukaan oman terveydentilan ja veriarvojen seuranta voi lisätä motivaatiota elintapamuutoksiin.

Viime kesänä Lahden kaupunki aloitti kiinnostavan planetaariseen terveyteen liittyvän projektin. Planetaarisella terveydellä tarkoitetaan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin riippuvuutta sekä yhteyttä koko maapallon hyvinvointiin. Projektissa viisi kokeilunhaluista osallistujaa sovelsi planetaariseen terveyteen perehtyneen lääkärin suosittelemia ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen, luontoyhteyteen ja asuinympäristöön liittyviä reseptejä kesän aikana. Lääkäri seurasi vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin ja terveyteen.

Osallistujille tarjottiin yhtenä projektin yhteistyöhankkeista mahdollisuus mitata laajasti veriarvonsa, seurata näiden arvojen muutoksia ja keskustella tuloksista elintapoihin perehtyneen lääkärin kanssa.

Mittauksessa käytettiin suomalaisen Nightingale-yhtiön biomarkkeriprofiilimittausta. Kyseessä on modernilla teknologialla tehty analyysi, jossa verinäytteestä saadaan yhdellä mittauksella määritettyä kymmeniä biomarkkereita eli laboratorioarvoja. Osa arvoista on aivan perinteisiä, kuten kolesteroli ja verensokeri, mutta mittaukseen kuuluu myös monia muita tärkeitä arvoja. Mielenkiintoisia ovat esimerkiksi ravitsemukseen liittyvät useat tyydyttyneet, tyydyttymättömät ja omega-3/6 rasvahapot sekä sokeritauti-alttiuteen liittyvät tietyt aminohapot. Rasva- ja sokeriaineenvaihdunnasta kertovien arvojen lisäksi mitataan myös hiljaista eli matala-asteista tulehdusta.

Nightingale-mittauksessa tuloksia ei ole tarkoitus tulkita yksittäisinä arvoina, vaan tuloksista muodostettujen terveysindeksien avulla. Indeksi annetaan ikään kuin kouluarvosanana, numerona asteikolla 40-100, missä 40 tarkoittaa esimerkkinä korkeampaa riskiä sairastua sokeritautiin verrattuna oman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin henkilöihin, ja arvo 100 vastaavasti matalampaa riskiä.

Indeksit muodostetaan perustuen tietoon, jota on saatu kymmenistä kansainvälisistä tieteellisistä tutkimuksista, joissa Nightingale on ollut mukana useiden vuosien ajan. Näissä laajoissa biopankkiaineistoissa (esimerkiksi UK:n biopankki Englannissa ja Finrisk-tutkimus Suomessa) on tutkittu jo yli 1 000 000 näytettä ja pystytty osoittamaan, että tietynlainen mitattujen laboratorioarvojen (eli biomarkkereiden) profiili liittyy vaikkapa sokeritautiriskiin tai sydänsairausriskiin – tai toisaalta tilanteeseen, jossa sairastumisen riski on matala.

Säännöllinen seuranta ja tulokset motivoivat elämäntapamuutokseen

Terveystalo tarjosi Nightingale-mittauksen Co2-pudottajat -projektiin. Terveystalon sovelluksessa mittauksen tulokset esitetään selkeästi värikoodattuna vihreästä keltaisen kautta punaiseen. Käyttäjä saa sovelluksesta myös Terveystalon asiantuntijoiden laatimia tarkkoja käytännöllisiä vinkkejä ja ohjeita, kuinka terveyttä ja hyvinvointia voi parantaa elintapamuutoksilla.

Mielenkiintoista ja motivoivaa Nightingale-mittauksessa on, että elintapojen muutokset esimerkiksi ruokavaliossa vaikuttavat biomarkkeri- eli laboratorioarvojen profiiliin, ja terveysindeksin muuttumista voi seurata uusintamittauksessa (rasva-aineenvaihdunnan indeksi paranee). Tämän vuoksi Nightingale-mittaukseen kuuluu aina kaksi mittausta vuoden aikana ja mittaus on kenen tahansa saatavilla laajasti eri puolilla Suomea Terveystalon laboratorioista. Veriarvojen mittaaminen voi siis olla yksi hyödyllinen tapa lisätä omaa motivaatiota elintapamuutoksiin ja seurata muutosten vaikutusta.

Keskusteluissa projektin osallistujien kanssa tuli mittaustulosten lisäksi hyvin esille, kuinka osallistujat ovat laaja-alaisesti kiinnostuneita ja tietoisia elintapojen merkityksestä omalle terveydelle ja ympäristölle. He olivat projektin myötä kokeilleet monia uusia elintapoihin liittyviä asioita. Osallistujat olivat myös huomanneet, että elintapamuutokset kannattaa aloittaa pienin askelin. Pienetkin asiat vaikuttavat elintapoihin positiivisesti.

Ja tästähän elintapamuutoksissa on kyse – tärkeintä on aloittaa, valita itselle mieluinen tekeminen ja muistaa, että pienet askeleet oikeaan suuntaan vievät toistettuna pitkälle!

 

Pekka Aroviita
Pekka Aroviita on elintapalääketieteeseen perehtynyt terveydenhuollon erikoislääkäri Terveystalolla Lahdessa. Hän on erittäin kiinnostunut elintapojen vaikutuksesta hyvinvointiin ja perehtynyt Nightingale-mittaukseen.