CitiCAP: Kaksi vuotta mediahuomion polttopisteessä - Lahti

CitiCAP: Kaksi vuotta mediahuomion polttopisteessä

Lahden kaupungin CitiCAP-kokeilu kiinnosti niin kansainvälistä mediaa kuin kaupunkilaisia – tosin hiukan eri tavoilla. Projektipäällikkö Anna Huttunen oppi antamaan haastatteluita vaikka unissaan ja vastaamaan tiukkaan kritiikkiin.

Anna HuttunenHuomio, huomio! Täällä CitiCAP, Lahti

Lahden kaupungin kestävän liikkumisen CitiCAP-hanke päättyy maaliskuun lopussa. Hankkeessa toteutettiin maailman ensimmäinen henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu, Lahden kaupungin ensimmäinen kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma ja nykyaikainen, hyvin suunniteltu pyörätie eteläiseen Lahteen.

Hanke kiinnosti mediaa, asukkaita ja muita organisaatioita kovasti heti alusta alkaen. Haastattelut lehtiin, radioon ja televisioon tulivat tutuiksi matkan varrella. Huomio oli hankkeen lopputuotoksesta riippuen hyvinkin erilaista. Kerron tässä blogissa kokemuksiani kansainvälisen kiinnostuksen polttopisteessä.

CitiCAP-sovellus: Tusina haastattelua viikossa

Suurin ja kansainvälisin huomio keskittyi Lahden henkilökohtaisen päästökaupan pilottiin, eli CitiCAP-kokeiluun. Kyselyitä tuli medialta ympäri maailmaa. Välillä innostus tuntui jopa ylitsevuotavalta ja suomalaiseen vaatimattomuuteen vaikealta. Australian yleisradiota varten rakensin päiväpeitoista studion olohuoneeseeni. Annoin tusinoittain haastatteluja englanniksi. Myöhemmin sain katsoa ruudulta, kuinka puhun dubattuna sujuvasti kieliä, joita en tiennyt repertuaariini kuuluvankaan.

Näiltä vuosilta muistiini on iskostunut CitiCAP-hissipuhe, joka muokkautuu sujuvasti kysyjän ja tilanteen mukaan. Osaan sen vaikka unissani ja takaperin.

Henkilökohtaisen kasvun merkki lienee se, että olen oppinut suhtautumaan aiempaa vähemmän kriittisesti siihen, miltä kuulostan tai näytän kuvissa ja videolla. Kukaan ei oikeasti ole kiinnostunut minusta, vaan siitä, mitä me olemme hankkeessa saaneet aikaan.
Myös yksittäiset kaupunkilaiset ovat päässeet CitiCAPin mannekiineiksi, kun olemme metsästäneet sovelluksen käyttäjiä kertomaan kokemuksistaan.

Kaupunkiliikkumisen ohjelma: vahvasti asiapohjalla

EU:n ohjeistuksen pohjalta rakennettu kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) kiinnosti virallisten päätöksentekoprosessien tuoman julkisuuden lisäksi erityisesti asiantuntijoiden välisillä foorumeilla, onhan Lahden ohjelma ensimmäisiä Suomessa.
Olemme rakentaneet muille kaupungeille esimerkin siitä, kuinka kaupunkiliikkumisen ohjelman syntyprosessin voi yhdistää rullaavaan yleiskaavatyöhön. Voisi ehkä sanoa, että SUMPin saama huomio on ollut CitiCAP-hankkeen tuloksista neutraaleinta.

CitiCAP-pyörätie: älyä vai älyttömyyttä?

CitiCAP-pyörätie sai paljon paikallista huomiota. Pyörätietä ruodittiin ahkerasti esimerkiksi sosiaalisen median palstoilla. Pyörätien tarpeellisuus ja erityisesti älykkyys kyseenalaistettiin alusta lähtien. Moni keskustelija löysi erityisesti pyörätien infrastruktuuriin saadulle EU-avustukselle monia parempia sijoituspaikkoja, WC-kopeista sataman ilmapuntareihin. Näillekin on paikkansa ja tarpeensa, mutta ei tämän rahoitusohjelman alla. Mainittakoon vielä, että äly ei ole ollut pyörätiessä kallista. Älyominaisuuksiin kului pyörätien kokonaisbudjetista noin 7 prosenttia.

Jonkinnäköisenä ansiona voitaneen pitää sitä, että pääsimme jopa pilapiirros Kerberoksen aiheeksi. Myös paikallislehden näppispalstalla pyörätie on kestoaiheiden joukossa. Viime kesänä noussut kansanliike pyörätien varrella olevien kuusien säilyttämiseksi päättyi onneksi hyvin, ja pystyimme säilyttämään asukkaille tärkeitä kuusia vain hieman pyörätien laatutasosta nipistämällä. Salainen toiveeni on, että ehkä pyörätiekin joskus nähdään positiivisena uudistuksena pyöräilyverkkoon.

Anna Huttunen
Anna Huttunen
Anna Huttunen on CitiCAP-hankkeen projektipäällikkö, joka innostuu uusista asioista ja kestävän liikkumisen edistämisestä. Erään asukaspalautteen mukaan hän on “miljoonia hassaava päällikkötyttö”.