Aurinkopaneeli ei aina kannata taloudellisesti - Lahti

Aurinkopaneeli ei aina kannata taloudellisesti

Hiilineutraalisuus edellyttää uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä. Aurinkosähkö on vähintäänkin kartoituksen arvoinen vaihtoehto.

Aurinkosähkövoimaloiden hankintahinnat ovat kehittyneet suotuisasti. Kymmenen kilowatin ja sitä suurempien järjestelmien hinnat perusasennuksineen lähestyvät jo tasoa, jossa yksi wattipiikki maksaa euron. Wattipiikki on yksikkö, jolla mitataan aurinkopaneelin huipputehoa.

Kokonaispaketti vaihtosuuntaajineen maksaa kuluttajalle noin 200 euroa asennettua paneelineliötä kohden. Vaihtosuuntaaja on laite, joka muuttaa paneelin tuottaman tasavirran sähköverkkoon sopivaksi vaihtovirraksi.

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä auringonvalosta edelleen varsin huonolla hyötysuhteella, sillä vain noin 15–20 prosenttia auringonvalon energiasta muuntautuu hyödynnettäväksi sähköenergiaksi. Vielä viisi vuotta sitten myytävien aurinkopaneelien hyötysuhde oli noin 15 prosenttia. Nyt järjestelmätoimittajat tarjoavat paneeleita, joissa hyötysuhde on 19 prosenttia.

Muutamien prosenttien kehitys saattaa vaikuttaa vähäiseltä, mutta sähkön vuotuisissa tuotantomäärissä lisäys on huomattava. Uudet paneelit tuottavat neljänneksen enemmän sähköä vuodessa kuin viisi vuotta sitten hankitut paneelit. Se lyhentää merkittävästi järjestelmän takaisinmaksuaikaa.

Paneeli muuttuu kannattavaksi 10 vuodessa

Lahden leveysasteella optimi-asentoon asennettu aurinkopaneelineliö kykenee tuottamaan 150–200 kilowattituntia vuodessa. Jos sähkö maksaa kuluttajalle 12 senttiä kilowattitunnilta, niin tuotettu omavaraisenergia vähentää ostoenergian tarvetta noin 18–24 euroa neliötä kohden.

Näin ollen investointi tuottaa vuodessa keskimäärin 20 euroa aurinkopaneelineliötä kohti. Esimerkiksi kymmenen neliön järjestelmä tuottaa sähköä 200 euron edestä.

Tällaisilla investointi- ja tuottomäärillä rakennuksen tehon tarpeeseen sovitetun paneelijärjestelmän suora takaisinmaksuaika on kymmenen vuotta, siis ilman erilaisia tukia tai verotuksessa tehtäviä vähennyksiä. Jos huomioidaan se, että energian hinta nousee tulevina vuosina, niin takaisinmaksuaika lyhenee vielä tästä.

Mikäli paneelit saavat olla katolla rauhassa 20–30 vuotta, niin investointi kannattaa, vaikka vaihtosuuntaajan joutuu paneelien pitoaikana kertaalleen uusimaan – tämä siis, jos paneelien alla olevalle vesikatolle ei tarvitse koko aikana tehdä mitään. Jos aurinkopaneelit joudutaan poistamaan väliaikaisesti katon vesikatteen uusimisen tai korjauksien vuoksi, paneelien siirrosta muodostuu lisäkustannus, joka pidentää niiden takaisinmaksuaikaa.

Takaisinmaksuaika voi karata jopa pitoaikaa pitemmäksi, jos paneeliasennuksen yhteydessä tarvikkeiden katolle nostojen ja siirtelyjen aikana vaurioitetaan vesikatetta tai katolla olevien läpivientien liitoskohtia. Jälkikäteen löydettyjen vesivuotojen korjaukset voivat kasvattaa uusiutuvan energian mukanaan tuomia kustannuksia niin paljon, että aurinkopaneelin hankinta muuttuukin kannattamattomaksi.

Paneelien oikea kiinnitystapa on tärkeää

Aurinkopaneelipakettien asennustavoissa tulee huomioida katolle soveltuva kiinnitystapa. Asennus voi tuoda tullessaan uusia läpivientejä vesikatteeseen tai sen läpäiseviä kiinnityksiä.

Perusasennuksessa vesikatolle voi muodostua saumoja venyttäviä rasituskuormituksia asennettavien lisäpainojen tai tuulikuormien aiheuttamana. Paneelit saattavat osittain peittää vesikatteen vuosikymmenien ajaksi, jolloin katteen muutoksien tarkastelu, puhdistus ja muu kunnossapito eivät enää kunnolla onnistu. Näiltä kohdin vesikatteen huolto- ja korjaustyöt vaikeutuvat.

Kehnosti toteutettu rakennelma johdotuksineen muodostaa syksyisin kerääntyvien lehtien tai keväisin jään kanssa patoja. Huonoimmillaan vesi ei pääse normaalien kulkureittien kautta poistumaan katolta, vaan kertyy paneelikiinnityksien kohdalle lammikoksi.

Katolle lisätty sähköinen paneelirakennelma tulee huomioida monin eri tavoin, niin rakennuksen kunnossapidettävyyden, kuin myös huolto- ja pelastushenkilöstön työturvallisuuden kannalta. Kohteen erikoispiirteet tulee kartoittaa, sekä huomioida suunnittelun ja asennuksen aikana.

Kun paneelijärjestelmä varustetaan vesikaton kunnossapidon mahdollistavalla tukirakenteella ja työturvallisuutta parantavalla ohjauksella, niin aurinkosähkövoimalan kokonaiskustannus ja takaisinmaksuaika voivat lähes kaksinkertaistua suhteessa perusasennukseen.

Marko Tojkander
Marko Tojkander on Lahden Tilakeskuksen energiainsinööri, joka etsii keinoja parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.