Asukasyhteisöt kestävän asumisen edistäjänä - Lahti

Asukasyhteisöt kestävän asumisen edistäjänä

Ympäristötietoisuus vaikuttaa jo monien suomalaisten kulutusvalintoihin. Yrityksille on muuttuvilla markkinoilla otollista tuotteistaa palveluja, jotka auttavat kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja arjessaan. LAB-ammattikorkeakoulun vetämässä Askel-projektissa kehitetään ympäristövastuullisia palveluja asukasyhteisöille yhdessä kolmen yrityksen kanssa.

Askel-projektiTarve kestäville palveluille kasvaa jatkuvasti. Askel-projektissa työskentelevän Mirja Kälviäisen käyttäjätutkimuksessa tutkitaan, miksi kulutustottumuksia on haastavaa muuttaa, vaikka ympäristötietoisuus kuuluisikin omaan arvomaailmaan. Ympäristövastuullisten palvelujen kehittämisessä tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että palvelut ovat kuluttajille helppokäyttöisiä ja heidän arkeensa sopivia.

Asukaslähtöistä palvelujen kehittämistä

Askel-projektissa mukana olevat yritykset Torikauppa Pupu, CoReorient ja Lahti Energia jalostavat palveluitaan asukkaita kuunnellen. Yritysten palveluja kehitetään yhdessä Anttilanmäki-Kittelän asuinalueen sekä Asunto Oy Jalkarannan-Metsän taloyhtiön asukkaiden kanssa LABin palvelumuotoilun asiantuntijoiden avulla.

Käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen aloitettiin vuoden 2020 aikana kartoittamalla Anttilanmäen alueella asukkaiden tarpeita ja toiveita haastatteluilla. Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota asukkaiden jo tekemiin ympäristövastuullisiin tekoihin, ja siihen, millaiset palvelut helpottaisivat muutosta kohti kestävämpää asumista ja kuluttamista. Kartoituksen pohjalta mukaan haettiin kolme eri yritysten tarjoamaa palvelua, joiden palvelupolkuja kehitettiin työpajassa yhdessä asukkaiden kanssa.

Torikauppa Pupun Kasviskassi-palvelun idea on kuljettaa asukkaille satokauden kasviksia herkullisten reseptien kera helpottaen kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtymistä. CoReorientin luoma digitaalinen lainaamoalusta mahdollistaa asukasyhteisön yhteiskäyttötavaroiden lainaamisen sekä asukkaiden osaamisen jakamisen. Lainaamo vähentää tarvetta uusien tavaroiden hankinnalle sekä tukee asukkaiden yhteisöllisyyttä. Lahti Energian Reiot-olosuhdemittauspalvelun avulla asukas voi seurata esimerkiksi energiankulutusta ja tehdä toimenpiteitä kulutuksen vähentämiseksi omassa kodissaan. Palveluja testataan vaiheittain kevään 2021 aikana ensin Anttilanmäki-Kittelän asukkaiden keskuudessa, ja sen jälkeen palvelujen skaalautuvuutta kerrostaloon arvioidaan Jalkarannan-Metsän taloyhtiössä.

Askel kohti vihreää kasvua

Askel-projektissa tavoitteena on parantaa pk-yritysten kykyä kehittää uusiutuville markkinoille ympäristövastuullisia palveluja, jotka auttavat asukkaita siirtymään kohti kestävämpää asumista ja kuluttamista. Palvelukokeilujen päätyttyä alueen pk-yritysten hyödynnettäväksi koostetaan opas, jossa esitellään visuaaliset mallinnukset palvelupoluista sekä avataan, miten kestäviä palveluja voidaan kehittää onnistuneesti. Projektin tulokset julkaistaan myös Anttilanmäen kyläjuhlassa elokuussa 2021, osana ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelmaa.

Carita Tanskanen ja Mervi Koistinen
Carita Tanskanen & Mervi Koistinen
Carita Tanskanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja toimii projektipäällikkönä Askel-projektissa. Mervi Koistinen toimii viestinnän TKI-asiantuntijana Askel-projektissa LAB-ammattikorkeakoulussa.