Askeleita uusiutuvan energian edistämisessä - Lahti

Askeleita uusiutuvan energian edistämisessä

Päijät-Hämeen alueella on käynnissä kaksi kansainvälistä, energiankäyttöön liittyvää EU:n aluekehitysrahaston hanketta. RESINDUSTRY ja SME POWER molemmat omilla tavoillaan edistävät ympäristöystävällisempää energiankäyttöä yrityksissä.

Vähähiiliseen talouteen siirtymisessä on omaksuttava käytänteitä, jotka tukevat paremmin uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisääviä ja energiatehokkuutta parantavia investointeja. Maakunnilla on oma roolinsa tässä siirtymässä. Päijät-Hämeen alueella on kaksi Interreg Europen rahoittamaa hanketta, RESINDUSTRY – teollisuuden uusiutuvien energialähteiden käytänteet ja SME POWER – vähähiilistä tulevaisuutta edistävät pk-yritykset. Hankkeet auttavat yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa kehittämään teollisuuteen keskittyvää aluepolitiikkaa ja pk-yrityksiä. Suomessa RESINDUSTRY-hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu.

Energy Champions

Viime keväänä SME POWER -hanke valitsi jokaisen osallistujamaan sidosryhmistä edustajan alueen vähähiilisyyden etenemistavalle. Heinolassa Energy Champion -tittelin sai Weckman Steelin Juha Simola. Kattomateriaalien valmistaja Weckman Steel edustaa vahvaa suuntausta kohti energiatehokkuutta, hiilineutraaliutta ja sosiaalista vastuuta. Yhtiö on viime aikoina muun muassa suorittanut kattavan energiakatsauksen laitoksestaan Heinolassa, sekä kehittää markkinoille uutta innovatiivista ja energiatehokasta teollisuushallikonseptia.

Ilmastotiekartta

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta luotiin osana EU:n Life-ohjelman rahoittamaa Canemure-hanketta. Se hyväksyttiin 12. lokakuuta 2020. Päijät-Hämeen maakunta on sitoutunut kunnianhimoisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi saavuttamalla hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Tällainen siirtymä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä kaikilla aloilla, teollisuus mukaan lukien. Tämä liittyy suoraan molempien hankkeiden tavoitteisiin, mikä johtaa läheiseen yhteistyöhön Päijät-Hämeen Liiton kanssa tässä asiassa.

RESINDUSTRY-hanke vaikutti ilmastotoimintasuunnitelman sisältöön tekemällä tutkimuksen alueen biokaasupotentiaalista. Tulokset osoittivat, että Päijät-Hämeessä on valtava mahdollisuus vähentää päästöjä ja lisätä kustannustehokkuutta. Osana projektia tuotettu uusi RESINDUSTRY-video tiivistää projektin panoksen etenemissuunnitelmaan.

Hyvät käytänteet

RESINDUSTRY -projektin yksi tavoite oli myös löytää onnistuneita esimerkkejä uusiutuvan energian käytöstä teollisuudessa Päijät-Hämeen alueella. Kasatut kymmenen käytännettä osallistuivat projektin kansainvälisten asiantuntijoiden yhteiseen äänestykseen, jossa valittiin kaikkien osallistuvien maakuntien lähettämistä käytänteistä 12 parasta. Päijät-Hämeestä voittajien joukkoon valittiin yhteensä neljä. Nämä kansainväliseen esittelyyn päässeet parhaat käytänteet uusiutuvan energian hyödyntämisestä esitellään Interreg Europen nettisivuilla sekä LAB-ammattikorkeakoulun toisessa RESINDUSTRY-projektivideossa.

Videossa esitellään myös tuleva alueellinen analyysi, joka antaa kokonaiskuvan Päijät-Hämeen alueen uusiutuvan energian tuotannosta ja teollisuuden energian käytöstä. Alueellinen analyysi luo pohjan lopulliselle toimintasuunnitelmalle, joka tulee edistämään toimenpiteillään uusiutuvan energian käyttöä maakunnan teollisuudessa.

Paavo Lähteenaro
Paavo Lähteenaro toimii LAB-ammattikorkeakoulussa energia-alan asiantuntijana Interreg Europen RESINDUSTRY-hankkeessa, tavoitteenaan edistää teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä.
Katerina Medkova
Katerina Medkova työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii RESINDUSTRY -hankkeessa projekti- ja viestintäpäällikkönä.