SUOMEN ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI - Lahti
Kaikki artikkelit

SUOMEN ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI

Entisestä teollisuuskaupungista kasvoi ympäristöasioiden edelläkävijä. Valinta vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi oli kansainvälisen raadin yksimielinen päätös.

Nopea teollistuminen toi aikanaan Lahteen uusia asukkaita maaseudulta. Asukasluku kolminkertaistui 1940-lukua seuranneiden vuosikymmenien aikana, mutta raskas teollisuus myöhemmin runteli kaupunkia. Vesijärvi rehevöityi jätevesistä ja 90-luvun laman aikaan kaupunki kärsi työttömyydestä, minkä jäljet näkyvät edelleen.

Lahdessa on kuitenkin aina löydetty ratkaisuja haastavimmissakin tilanteissa. Kun ympäristötyö aloitettiin 1970-luvulla Vesijärven suojelulla, ei ympäristöstä olla sittemmin tingitty ja sinnikkyys on tuottanut tulosta. Suojelutyön ansiosta jo 1990-luvulla Vesijärvi kukoisti jälleen. Tänä päivänä Lahti on maailman ensimmäinen kaupunki, jonka asukkaat voivat käydä kauppaa hiilidioksidipäästöistään. Ja Euroopan komission valinnan mukaan Lahti on vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki.

Euroopan ympäristöpääkaupunki, mikä se on?

Euroopan ympäristöpääkaupunki eli European Green Capital Award on Euroopan komission järjestämä kilpailu, jossa asiantuntijat tarkastelevat kaupunkeja erilaisten ympäristöindikaattoreiden* mukaisesti. Vuonna 2021 tarkasteltiin muun muassa jätehuoltoa, ilmanlaatua ja energiatehokkuutta, sekä sitoutuneisuutta ympäristöön ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Lahti sai kilpailussa parhaimmat pisteet jätteen, ilmanlaadun, vihreän kasvun, ekoinnovaatioiden sekä johtamisen osioista. Kansainvälinen raati katsoi Lahden olevan ympäristötoiminnan edelläkävijä – ja nyt kaupunki saa toimia esimerkkinä koko maailmalle.

”Lahti osoitti kilpailussa kykynsä toimia roolimallina maailmalle. Kaupunki on osallistanut asukkaitaan onnistuneesti ympäristötoimintaan, minkä on todettu lisäävän asukkaiden hyvinvointia ja onnellisuutta”, toteaa vuoden 2021 raati.

Lahden kanssa finaalissa kilpailivat Lille ja Strasbourg. Kilpailun on voittanut 13 eurooppalaista kaupunkia ja Lahden jälkeen titteli siirtyy Grenobleen, Ranskaan.

Lahtelaiset ovat kestäviä ja muuntautumiskykyisiä

Lahden muutostarina on syntynyt paikallisten suurista ponnistuksista. Kaupunki investoi vuosittain noin 20 miljoonaa euroa erilaisiin ympäristöratkaisuihin vesiensuojelusta energiatehokkuuteen. Osallistaminen ja investoinnit ovat tehneet Lahdesta ympäristöasioiden edelläkävijän.

Tulevaisuus tuo kuitenkin mukanaan uusia haasteita. Lahden ympäristöpääkaupunkivuonna maailmassa vallitsee epävarmuus koronapandemian koetellessa jokaisen arkea ja kestokykyä. Siksi tarvitaan rohkeita tekijöitä ja suunnannäyttäjiä, jotka kriisitilanteissa pitävät kiinni tulevaisuudesta ja toiveistaan.

Sellaisia tekijöitä näyttää löytyvän Lahdesta: tavallisia ihmisiä, asiantuntijoita, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka kohtaavat muutoksen ratkoen tulevaisuuden haasteita. Ympäristöpääkaupunkivuonna 2021 jokainen lahtelainen voi olla saavutuksistaan ylpeä.

*Indikaattorit Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -kilpailussa
Ilmanlaatu, melu, jäte, vesi, luonto ja luonnon monimuotoisuus, kestävä maankäyttö, vihreä kasvu ja ekoinnovaatiot, ilmastonmuutos: hillintä, ilmastonmuutos: sopeutuminen, kestävä liikkuminen, energiatehokkuus, ympäristöjohtaminen