KESTÄVÄN KAUPUNGIN TEKIJÄT  - Lahti
Kaikki artikkelit

KESTÄVÄN KAUPUNGIN TEKIJÄT 

Ympäristöpääkaupunkivuosi rakentuu neljän teeman ympärille: hiilineutraali elämä, kiertotalous, osallisuus sekä luonto ja vesi. Lahti Energia, Lahti Aqua, Salpakierto ja Lahden Talot tekevät oman osansa kestävän tulevaisuuden eteen.

Yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista asuu nykyisin kaupungeissa, mikä korostaa kaupunkien merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi Lahdessa luodaan vähähiilisiä innovaatioita, jotka hillitsevät tehokkaasti ilmastonmuutosta. Jokainen taho tekee oman osansa, jotta Lahti olisi hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Lahti on kiertotalouden edelläkävijä. Kaupunki käyttää esimerkiksi uusioasfalttia päällystystöissä ja ylijäämämaata rakennusaineena esimerkiksi meluvallien rakentamisessa.
Kaupungin asukkaat voivat lainata kirjastosta soittimia, lautapelejä ja liikuntavälineitä. Lisäksi kaupungilta voi vuokrata monenlaisia tiloja tapahtumia varten.

***

ENERGIA. Lahti Energian uusi biolämpölaitos lämmittää kaupunkia kestävän kehityksen mukaisella sertifioidulla puulla, kuten metsätähdehakkeella ja sahojen sivutuotteilla. Vedenkulutuksen suhteen voimala on lähes omavarainen: tarvittava prosessivesi saadaan polttoaineen sisältämästä kosteudesta. Ylijäävä lauhdevesi lasketaan Vesijärveen puhtaampana kuin juomavesi.

”Työskentelen Kymijärven voimalaitoksella, joka tuottaa lämpöä ja sähköä bio­ ja kierrätyspolttoaineesta. Huolehdin tiimini kanssa siitä, että laitos toimii. Pumput, puhaltimet ja kuljettimet tarvitsevat säännöllistä kunnossapitoa. On hienoa, että voin osallistua omalla työpanoksellani lähes hiilineutraalin kaukolämmön ja sähkön tuotantoon kaikille lahtelaisille.”

Asta Grönlund
sähköinsinööri, Lahti Energia

***

KIERRÄTYS. Kotitalousjätteen hyödyntämisaste on 99 %. Kaikesta Lahden alueella syntyvästä jätteestä 46 % kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineeksi ja 53 % hyödynnetään energiantuotannossa. Lahti haluaa olla jätteetön kiertotalouskaupunki vuoteen 2050 mennessä.

”Työni edistää erilaisten materiaalien kiertoa uusioraaka­aineeksi ja säästää siten neitseellisiä raaka­aineita. Minulle on merkityksellistä, että voin työni avulla vaikuttaa ihmisten ympäristötietoisuuteen ja opastaa heitä jätteiden oikeanlaisessa lajittelussa. Luonto ja ympäristö ovat olleet minulle aina tärkeitä, minkä vuoksi päädyin opiskelemaan ympäristötekniikan insinööriksi. Se on ollut hyvä alavalinta, jossa töitä ja kehittämistä riittää tulevaisuudessakin.”

Enni Ahl
lajitteluaseman hoitaja, Salpakierto Oy

***

VESI. Kaupunki sijaitsee suurten pohjavesialueiden päällä ja lahtelaiset juovat Salpausselän harjujen suodattamaa vettä. Vesi vaatii vain vähän käsittelyä ennen kuin se toimitetaan vesijohtoverkostoon. Paikalliset asukkaat kuluttavat 120 litraa vettä päivässä. UNESCOn mukaan Suomessa on maailman paras juomavesi.

”Meillä Lahdessa on mielestäni maailman paras juomavesi, josta kelpaa nauttia. Laadukkaan juomaveden varmistamisen lisäksi on erittäin tärkeää, että puhdistamme jätevetemme hyvin, nykyaikaisilla laitteilla ja viimeisimpiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Olen työskennellyt jä­tevedenpuhdistamon laboratoriossa yli kolmekymmentä vuotta ja nähnyt miten puhdistustyö on kehittynyt vuosien varrella. Näiden työvuosieni aikana on tullut uutta teknologiaa helpottamaan esimerkiksi puhdistamoiden sisäistä tarkkailua. Laboratorioanalyysejä tehdessä on ollut ilo huomata, että luontoon ja jokeen laskettu puhdistettu vesi ei pilaa ympäristöämme.”

Marja-Leena Lampinen
laborantti, Lahti Aqua

***

RAKENTAMINEN. Arviolta 40 % hiilidioksidipäästöistä syntyy rakentamisesta. Lahti on parantanut rakennusten energiatehokkuutta asentamalla julkisiin rakennuksiin antureita, joiden avulla seurataan energiankulutusta. Näin on voitu säästää vuosittain yli miljoona euroa julkisten rakennusten aiheuttamista kuluista ja samalla vähennetty hiilidioksidikuormaa.

”Ekologisuus on yksi arvoistamme Lahden Taloilla ja teemme kaikki töitä sen toteutumiseksi. Olemme tehneet yhdessä asukkaiden kanssa aktiivista työtä asumisesta syntyvien hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi jo useiden vuosien ajan. Asukkaille on suunnattu esimerkiksi kilpailu, jossa talot kilpailevat toisiaan vastaan energian­ ja vedenkulutuksen sekä jätteiden määrän vähentämisessä. Lahden Taloilla asuu noin joka kymmenes lahtelainen, joten tiedän että pystyn työlläni vaikuttamaan isoon osaan lahtelaisia. Työni haastaa päivittäin pohtimaan, millä keinoin saisimme lisättyä asukkaidemme osaamista sekä intoa jätteiden lajitteluun. Olen ylpeä saadessani työskennellä yrityksessä, jossa ympäristöasiat eivät ole vain sanoja paperilla vaan tekoja.”

Elina Rantanen
ympäristöpäällikkö, Lahden Talot