ERÄTAUKO: ASIAT RATKEAVAT PUHUMALLA - Lahti
Kaikki artikkelit

ERÄTAUKO: ASIAT RATKEAVAT PUHUMALLA

Kuvitus: Iida-Maria Remes

Erätauko on rakentavan keskustelun menetelmä, jossa pyritään ymmärtämään toisten näkökulmia ja kokemuksia, edistäen samalla uusien oivallusten syntymistä. Mitä voidaan oppia, kun ympäristöpääkaupunki kuuntelee asukkaitaan?

Huoli julkisen keskustelun polarisoitumisesta on kasvanut viime vuosina. Se näkyy myös ympäristöasioihin ja päätöksentekoon liittyvässä keskustelussa, kuten esimerkiksi pyöräilijöiden ja autoilijoiden vastakkainasettelussa. Kaupungeilla on tärkeä tehtävä ihmisten yhteen tuomisessa ja vastakkainasettelujen purkamisessa. Siksi Lahti haluaa edistää rakentavaa keskustelukulttuuria.

Erätauko on rakentavan keskustelun menetelmä, jonka on kehittänyt Suomen itsenäisyyden juhlavuosirahasto. SITRA on mukana myös ympäristöpääkaupunkivuoden toteuttamisessa. “Erätauko tuo lahtelaisia asukkaita ja asiantuntijoita yhteen ja tarjoaa tilaisuuden keskustella heitä koskettavista ilmiöistä”, kertoo Olli Toivonen Lahden kaupungin strategia-asiantuntija.

Menetelmä kannustaa tasavertaiseen keskusteluun, jossa tähdätään aiheen, toisten ihmisten ja oman elämän parempaan ymmärtämiseen. Kahden viime vuoden aikana yli 70 kaupungin työntekijää on koulutettu keskustelunohjaajiksi.

Miten asiat ratkeavat keskustelemalla?

Keskustelun aluksi käydään läpi pelisäännöt, joita on yhteensä kuusi. Yksi säännöistä on ’kerro omasta kokemuksesta’. Turvallisessa ympäristössä näkökulmaerot eivät haittaa, sillä osallistujat ovat lupautuneet kuuntelemaan toisiaan.

“Perinteisissä neuvotteluissa ollaan herkästi tietoisia toisten asemasta ja harkitaan, mitä halutaan ääneen sanoa. Erätauko-keskustelussa puhutaan omista kokemuksista ja asetetaan tittelit toissijaiseksi”, Toivonen kertoo. “Lähtöajatus on, että kun ymmärrän paremmin, miksi sinä ajattelet ja koet noin, ymmärrän myös käsiteltävää ilmiötä paremmin.”

Keskustelun tavoitteena on parantaa ymmärrystä, luoda yhteistä perustaa osallistujien välille ja edistää uusien oivallusten syntymistä. Lahden kaupunki on valtakunnallinen suunnannäyttäjä dialogin laajamittaisessa käyttöönotossa: Lahti on saanut Suomen dialogiteko 2019 tunnustuksen menetelmän laajamittaisesta käyttöönotosta.

Milloin on sopiva hetki Erätauolle?

Erätauko voidaan pitää esimerkiksi työyhteisössä, seminaarissa, mediassa tai vaikka kotona keittiönpöydän ääressä. Keskusteluun voivat osallistua sekä asiantuntijat että asukkaat. Mitä monipuolisemmat taustat keskustelijoilla on sitä rikkaampi kokemuskirjo tulee kuulluksi.

“Keskustelu auttaa pysähtymään hetkeen. Keskustelussa ei pyritä siihen, että lopuksi kaikki olisivat samaa mieltä, vaan tilanteesta saa lähteä samoillakin ajatuksilla, minkä kanssa siihen saapuikin”, Toivonen kertoo.

Keskusteltavat aiheet ovat paikoittain isoja. Erätauoilla on puhuttu nuorisotyöttömyydestä ja ilmastonmuutoksesta. Myös esimieskeskusteluja on pidetty menetelmän mukaan – ja on keskustelua käyty ympäristöpääkaupunkivuodestakin.

“Silloin keskustelussa puhuttiin siitä, miten voiton ja tulevan teemavuoden kokee. Jokainen sai mahdollisuuden kertoa, mitä odottaa tai miksi on innokas ja miten puolestaan muiden reaktiot itselle näyttäytyivät”, Toivonen kertaa. “Viime keväänä myös korona mietitytti. Pohdittiin, miten korona on muuttanut työntekoa ja arkea, ja miltä se on tuntunut.”

Rakentavan keskustelun pelisäännöt

”Toistuva hyvä palaute keskusteluiden jälkeen on, että osallistuneet kertovat tulleensa kuulluksi. Moni kehuu, kun kukaan ei puhunut päälle tai inttänyt vastaan”, Toivonen sanoo.

 

  1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja.
  2. Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä.
  3. Kerro omasta kokemuksesta.
  4. Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään.
  5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä.
  6. Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita.